Oslo skyline

Virksomhet

Vi legger vekt på perspektiv i alle våre investeringer, og selskapene skal ha en meningsfull invirkning på den totale porteføljen

Eiendom

Soloppgang, Agnes brygge - J.Nilsen

GEC HOLDING AS HAR UTVIKLET BÅDE NÆRINGSEIENDOM OG BOLIGPROSJEKTER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK.

Eiendomsutvikling har vært i kjernen av GEC HOLDING AS. Vi er med som finansiell partner, og aktiv eiendomsutvikler. Eiendommene i vår portefølje skal ha høy kvalitet, og vi vektlegger at prosjektene skal utgjøre verdifulle elementer i landskap og bybilde, og at de skal oppfylle strenge krav til energibruk og miljø.

Nå har vi dreid fokuset vårt over på forvaltning og utleie av helt nye boliger til en målgruppe som er litt glemt. Alle de som ønsker å leie mellom studietiden og når de er ferdig etablert som barnefamilier. MySpot Living er vårt nye selskap med et helt nytt boligkonsept som henvender seg til nye generasjoner som trenger nye og mer tidsriktige løsninger på boligbehovet.


www.myspotliving.no

EUROPEAN HELICOPTER CENTER AS BLE STIFTET I 2001 OG ER LOKALISERT PÅ SANDEFJORD LUFTHAVN TORP.


EHC har siden oppstarten utdannet over 500 kommersielle helikopterpiloter til det norske og internasjonale markedet, og er i dag Nordens største helikopterskole.

www.ehc.no

Luftfart

Cockpit

PORTEFØLJE INVESTERING

Portefølje

GEC HOLDING AS som hovedeier, benytter seg også av mulighet for sikring av kapital via porteføljeinvesteringer. GEC HOLDING AS kan vise til flere opportunistiske investeringer gjort gjennom tiden. Med en liten administrasjon er det en filosofi som har gitt god avkastning da selskapet raskt kan snu seg rundt for å bli med på nye muligheter og også skape nye spennende muligheter for investering.